Tag: Nhà cung cấp

Tài liệu trong nhà cung cấp
Danh mục: Kế toán;

Tài liệu: Cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhà cung cấp, hợp đồng, có thể là ảnh, file excel, word,pdf… Thêm mới tài liệu: Ở phần chi tiết của nhà cung cấp -> Chọn Tài liệu -> Chọn Tải lên: Chọn file -> Chọn Lưu để lưu tài liệu hoặc chọn Trở về […]

Giao dịch với nhà cung cấp
Danh mục: Kế toán;

Giao dịch với nhà cung cấp: Ghi lại những giao dịch : gọi điện, gặp mặt,gửi thư…của nhân viên với nhà cung cấp, giúp nhân viên dễ dàng quản lý công việc cá nhân và theo dõi tiến trình thực hiện công việc với nhà cung cấp Thêm mới giao dịch Có 2 cách thêm mới […]

Hợp đồng mua vào
Danh mục: Kế toán;

Hợp đồng mua vào: Thống kê toàn bộ những hợp đồng mua vào với nhà cung nào, giá trị bao nhiêu, số lượng hàng hóa có trong hợp đồng Thêm mới  Có 2 cách thêm mới hợp đồng:  Cách 1: Chọn Mua hàng -> Chọn Hợp đồng mua vào -> Chọn Thêm mới: – Chọn nhà […]

Thêm mới nhà cung cấp
Danh mục: Kế toán;

Nhà cung cấp: lưu giữ thông tin của nơi cung cấp sản phẩm cho khách hàng Cách thực hiện: B1: Chọn Mua hàng -> Chọn Nhà cung cấp B2: Chọn Thêm mới: Điền các thông tin bắt buộc(* ) và các thông tin cơ bản Tính năng chia sẻ cho phép người dùng chia sẻ […]