Tag: Quản lý chung

Lịch sử hàng hóa
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Với các doanh nghiệp bảo hành theo hàng hóa, lịch sử hàng hóa giúp người dùng lập các bảo hành sản phẩm theo từng đợt hoặc theo tháng cho khách hàng. Tùy vào trạng thái của giao dịch, người dùng sẽ biết được trạng thái hiện tại: chưa thực hiện, đang thực hiện hay đã […]

Quyền phân quyền cho nhóm
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Tính năng phân quyền trên phần mềm CRMVIET giúp cho người dùng bảo mật dữ liệu, tránh bị mất thông tin khách hàng. Với quyền phân quyền cho nhóm: cho phép người dùng được phân các nhóm quyền cho người dùng khác. Thường admin và quản lý sẽ có quyền phân quyền cho nhóm Thiết […]

Quyền xem số điện thoại, email cấp dưới
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Mô tả chức năng Phần mềm CRMVIET cho phép phân quyền người dùng để bảo mật dữ liệu thông tin khách hàng. Mỗi một phòng ban sẽ có ít nhất một người làm chủ nhóm. Thông qua quyền xem thông tin và các giao dịch, hợp đồng với khách hàng của các nhân viên cấp […]

Quyền xóa hàng loạt khách hàng
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Thông tin khách hàng là những dữ liệu rất quan trọng của mỗi công ty, đặc biệt là các công ty kinh doanh. Để đảm bảo không bị mất thông tin khách hàng, CRMVIET cho phép người quản lý phân nhóm quyền. Những người không thuộc nhóm quyền xóa hàng loạt khách hàng, chỉ có […]

Quyền xuất khẩu khách hàng
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu, CRMVIET cho phép người quản lý phân quyền nhóm người dùng. Để tránh người dùng xuất khẩu các dữ liệu thông tin khách hàng từ phần mềm ra bên ngoài, tính năng Quyền xuất khẩu khách hàng sẽ phân quyền một tài khoản user có được […]

Quyền xuất âm hàng hóa
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Tính năng quyền xuất âm hàng hóa cho phép người dùng có thể tạo phiếu xuất hàng hóa trên phần mềm trong khi số lượng hàng hóa trong kho nhỏ hơn số lượng hàng hóa cần xuất Ví dụ: Số lượng Iphone 6 trong kho 1 là 5 cái. Nếu người dùng được quyền truy […]

Hóa đơn
Danh mục: Quản trị viên;

Hoá đơn là một tài liệu thương mại do người bán phát hành cho người mua, thể hiện các sản phẩm, số lượng và giá cả cho các sản phẩm hoặc dịch vụ mà người bán đã cung cấp cho người mua. Thêm mới hóa đơn Chọn  -> Chọn Quản lý chung -> Chọn Hóa đơn […]

Giá nhập( trong quản lý chung)
Danh mục: Quản trị viên;

Giá nhập là nơi ghi lại những hàng hóa tương ứng với nhà cung cấp nào, nhập vào thời điểm nào, có giá trị bao nhiêu. Thường các công ty lớn, cần khảo sát giá nhập các sản phẩm của nhiều nhà cung cấp sẽ sử dụng giá nhập trong quản lý chung để so […]

Tài liệu
Danh mục: Quản trị viên;

Tài liệu là nơi lưu trữ tất cả những tài liệu có liên quan đến công ty, doanh nghiệp. Thêm tài liệu B1: Chọn Danh mục mở rộng   -> Chọn Quản lý chung -> Chọn Tài liệu -> Chọn Upload Tài liệu: Chọn Loại tài liệu, trạng thái, mô tả. Chọn File tài liệu cần […]