Tag: Thiết lập danh mục

Nguyên nhân cơ hội thất bại
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Định nghĩa các nguyên nhân cơ hội thất bại để thống kê chi tiết nguyên nhân tại sao các cơ hội bán hàng lại thất bại để nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định, thay đổi chính sách bán hàng phù hợp. Để thêm sửa xóa nguyên nhân theo hướng dẫn sau: Nguyên […]

Trạng thái duyệt
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Trạng thái duyệt : Là thứ tự từng bước mà người dùng thiết lập và phần quyền cho từng người. Ai được phân quyền mới được phép vào duyệt trạng thái đó. Trạng thái duyệt được coi giống như một chữ kí, xác nhận rằng phiếu nhập, phiếu xuất hay hợp đồng bán ra đó […]

Mẫu báo cáo( Mẫu in hợp đồng báo giá)
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Mẫu báo cáo( Mẫu in hợp đồng báo giá): Cho phép khách hàng tự tạo các mẫu báo cáo theo ý muốn và tải lên phần mềm nhằm mục đích in báo giá hoặc hợp đồng Bước 1: Vào cài đặt(bánh răng)->Bấm vào “Biểu mẫu” Bước 2: Để thêm mới mẫu báo cáo:  ->Bấ vào  […]

Phân cấp khách hàng
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Tính năng phân cấp khách hàng để phân loại khách hàng theo cấp bậc khác nhau để khi mua hàng được hưởng ưu đãi, chiết khấu của phân cấp đã thiết lập Thiết lập phân cấp khách hàng : Phân cấp KH   Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu […]

Vị trí địa lý
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Thêm mới hoặc nhập khẩu một danh sách vị trí địa lý lên phần mềm nhằm thêm vào thông tin khách hàng khi thêm mới Để thêm mới, sửa, xóa, tra cứu người dùng có thể làm theo hướng dẫn bài : vị trí địa lý Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể […]

Trạng thái hợp đồng
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Trạng thái của hợp đồng giúp cho người dùng kiểm soát được tình trạng các hợp đồng. Trạng thái của hợp đồng do người dùng tự tạo. Để thêm mới, sửa, xóa hợp đồng người dùng tham khảo bài viết sau : Thêm sửa xóa Hợp đồng Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị […]

Nhóm lịch chăm sóc khách hàng
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Có một kịch bản chăm sóc khách hàng với từng đối tượng khách hàng sẽ nâng cao quá trình tương tác với khách hàng. Để giúp người dùng tiết kiệm thời gian, phần mềm CRMVIET cho phép người dùng tạo các Nhóm lịch CSKH với các lịch chăm sóc khách hàng tự động. Ví dụ: Tạo […]

Lịch chăm sóc khách hàng
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Lịch chăm sóc khách hàng là nơi thiết lập các lần chăm sóc tự động cho khách hàng. Lịch chăm sóc khách hàng sẽ tạo ra các giao dịch trong tương lai kể từ ngày khách hàng mua sản phẩm để giúp quá trình chăm sóc khách hàng ít bị quên và sót hơn. Nếu […]

Nhóm – Loại khách hàng ( Thêm, sửa, xóa)
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Mục đính của việc phân loại ” Nhóm- Loại khác hàng “:  Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ thiết lập ra các nhóm – loại khách hàng khác nhau để hỗ trợ cho việc quản lý khách hàng thêm dễ dàng. Người dùng có thể Thêm mới, sửa, xóa nhóm […]

Loại hợp đồng
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Định nghĩa các loại hợp đồng có trên hệ thống. Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ có các loại hợp đồng. Người dùng có thể thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm Loại hợp đồng Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục […]

Loại giao dịch
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Loại giao dịch là các đầu công việc người quản lý setup cho sales như gọi điện, gặp mặt,… Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ có các loại giao dịch khác nhau. Để thêm mới loại giao dịch, người dùng thao tác như sau: Thêm mới loại giao dịch […]

Loại hàng hóa
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Định nghĩa các loại hàng hóa có trên hệ thống. Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ có các loại hàng hóa. Người dùng có thể thêm, sửa, xóa loại hàng hóa Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi […]