Tag: Thiết lập

Tham số gửi Email Amazon/Maichimp

Để sử dụng được mailchimp, mail amazon người dùng cần phải thiết lập tham số. Các tham số sẽ được lấy khi tạo tài khoản mailchimp hoặc tài khoản email amazon Thiết lập tham số gửi email Amazon / Mailchimp Mở rộng  – Tham số gửi email amazon / Mailchimp – Cập nhật – Điền đầy […]

Thiết lập Email gửi Mailchimp

Mailchimp là một dịch vụ hỗ trợ Email Marketing, nó có công dụng thu thập danh sách email (Email List), quản lý email list và gửi mail cho tất cả các email trong một email list cùng lúc. CRMVIET cho phép người dùng tạo các chiến dịch gửi email quảng cáo bằng mailchimp Sau khi […]

Thiết lập tổng đài

Thiết lập tổng đài : Sau khi cài đặt tích hợp giữa phần mềm CRMVIET với tổng đài hoàn thành, thì trên phần mềm CRM sẽ phải thiết lập các tham số liên quan đến tổng đài thì người dùng mới có thể thực hiện cuộc gọi cho khách hàng trực tiếp trên phần mềm. […]

Cập nhật hệ thống

Cập nhật hệ thống : Là chức năng giúp khách hàng cập nhật lại toàn bộ dữ liệu trên phần mềm trước khi sửa lỗi hệ thống, hay sau khi update lại phần mềm. Cách thực hiện: Cách 1: Nhấn vào  -> Nhấn chọn câp nhật hệ thống -> Nhấn vào nút cập nhật. Cách 2: […]

Sửa lỗi hệ thống

Sửa lỗi hệ thống : Sau khi nâng cấp phần mềm, một số thông tin dữ liệu giữa bản cũ và bản mới có thể bị sai lệch nhau thì sửa lỗi hệ thống chính là một chức năng của phần mềm giúp dùng sửa nhanh những lỗi đó. Các bước thực hiện : Nhấn […]

Sửa label

Sửa label: Là sửa các nhãn hiển thị trên các màn hình của mỗi module,để cho phù hợp với đặc thù tính chất công việc của công ty. Các bước thực hiện: Nhấn vào  -> Nhấn chọn sửa label -> Chọn module cần sửa -> Nhập key/value của label muốn sửa -> Nhấn tìm kiếm -> […]

Thiết lập quy trình

Thiết lập quy trình: Mục đích của tính năng này giúp người dùng thiết lập ra quy trình làm việc phù hợp với nhu cầu sử dụng phần mềm , thiết lập những trường hiển thị trong các module sao cho hợp lí phục vụ cho quá trình làm việc của người dùng. Cách thêm mới […]

Thiết lập trùng lặp dữ liệu

Thiết lập trùng lặp dữ liệu : Mục đích của việc thiết lập này giúp khách hàng tránh khỏi việc nhập trùng lặp dữ liệu và thiết lập những trường thông tin cơ bản bắt buộc phải nhập khi thêm mới hoặc sửa dữ liệu ở các module khách hàng, nhà cung cấp, hợp đồng, […]

Thiết lập khách hàng chung

Khách hàng chung là khách hàng mà toàn bộ nhân viên có trên hệ thống đều được nhìn thấy thông tin của khách hàng. Thiết lập khách hàng chung Cài đặt  – Thiết lập khách hàng chung – Thiết lập – Màn hình thiết lập khách hàng chung hiển thị. Người dùng có thể thiết lập […]

Thiết lập xếp hạng khách hàng tiềm năng

Khách hàng tiềm năng giúp cho nhân viên kinh doanh dễ dàng chăm sóc , dễ dàng quyết định thứ tự ưu tiên, giúp người quản lý cũng có thể dựa vào cách chấm điểm này để ra các chương trình marketing đúng theo các đối tượng khách hàng tiềm năng Thiết lập xếp hạng […]