Tag: Thiết lập

Tham số gửi Email Amazon/Maichimp
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Để sử dụng được mailchimp, mail amazon người dùng cần phải thiết lập tham số. Các tham số sẽ được lấy khi tạo tài khoản mailchimp hoặc tài khoản email amazon Thiết lập tham số gửi email Amazon / Mailchimp Bước 1: Vào Marketing->Email->Thiết lập Amazon/ Mailchimp Bước 2: Màn hình hiển thị : Để […]

Thiết lập Email gửi Mailchimp
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Mailchimp là một dịch vụ hỗ trợ Email Marketing, nó có công dụng thu thập danh sách email (Email List), quản lý email list và gửi mail cho tất cả các email trong một email list cùng lúc. CRMVIET cho phép người dùng tạo các chiến dịch gửi email quảng cáo bằng mailchimp   Nếu […]

Thiết lập tổng đài
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Thiết lập tổng đài : Sau khi cài đặt tích hợp giữa phần mềm CRMVIET với tổng đài hoàn thành, thì trên phần mềm CRM sẽ phải thiết lập các tham số liên quan đến tổng đài thì người dùng mới có thể thực hiện cuộc gọi cho khách hàng trực tiếp trên phần mềm. […]

Cập nhật hệ thống
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Cập nhật hệ thống : Là chức năng giúp khách hàng cập nhật lại toàn bộ dữ liệu trên phần mềm trước khi sửa lỗi hệ thống, hay sau khi update lại phần mềm. Bước 1: Nhấn vào  -> Nhấn chọn câp nhật hệ thống Bước 2:Nhấn vào nút cập nhật.   Chú ý: Trước khi […]

Sửa lỗi hệ thống
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Sửa lỗi hệ thống : Sau khi nâng cấp phần mềm, một số thông tin dữ liệu giữa bản cũ và bản mới có thể bị sai lệch nhau thì sửa lỗi hệ thống chính là một chức năng của phần mềm giúp dùng sửa nhanh những lỗi đó. Các bước thực hiện : Nhấn […]

Sửa label
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Sửa label: Là sửa các nhãn hiển thị trên các màn hình của mỗi module,để cho phù hợp với đặc thù tính chất công việc của công ty. Các bước thực hiện: Nhấn vào  -> Nhấn chọn sửa label -> Chọn module cần sửa -> Nhập key/value của label muốn sửa -> Nhấn tìm kiếm -> […]

Thiết lập quy trình
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Thiết lập quy trình: Mục đích của tính năng này giúp người dùng thiết lập ra quy trình làm việc phù hợp với nhu cầu sử dụng phần mềm , thiết lập những trường hiển thị trong các module sao cho hợp lí phục vụ cho quá trình làm việc của người dùng. Người dùng muốn […]

Thiết lập trùng lặp dữ liệu
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Thiết lập trùng lặp dữ liệu : Mục đích của việc thiết lập này giúp khách hàng tránh khỏi việc nhập trùng lặp dữ liệu và thiết lập những trường thông tin cơ bản bắt buộc phải nhập khi thêm mới hoặc sửa dữ liệu ở các module khách hàng, nhà cung cấp, hợp đồng, […]

Thiết lập khách hàng chung
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Khách hàng chung là khách hàng mà toàn bộ nhân viên có trên hệ thống đều được nhìn thấy thông tin của khách hàng. Thiết lập khách hàng chung Cài đặt  – Thiết lập khách hàng chung – Thiết lập – Màn hình thiết lập khách hàng chung hiển thị. Người dùng có thể thiết lập […]

Thiết lập xếp hạng khách hàng tiềm năng
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Khách hàng tiềm năng giúp cho nhân viên kinh doanh dễ dàng chăm sóc , dễ dàng quyết định thứ tự ưu tiên, giúp người quản lý cũng có thể dựa vào cách chấm điểm này để ra các chương trình marketing đúng theo các đối tượng khách hàng tiềm năng Thiết lập xếp hạng […]