Tag: tích hợp facebook

Tích hợp Fanpage Facebook lên phần mềm CRMVIET
Danh mục: CrmViet On Premise 2.2;

Quy trình tích hợp Fanpage Facebook  lên phần mềm CRMVIET bản On Premises 2.2: 1/ Tích hợp Fanpage Facebook vào bản 3.0 (On Cloud) 2/ Thiết lập đồng bộ khách hàng từ bản 3.0 về bản 2.2 (On Premises) ================================================================ 1/ Tích hợp Fanpage Facebook vào bản 3.0 (CrmViet On Cloud) Bước 1: Để tích […]