Tag: Trang chủ

Nhắc công nợ
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Nhắc công nợ hiển thị tại trang chủ chính là nhắc công nợ của những hợp đồng còn nợ trong mục hợp đồng Ví dụ: Khách hàng A chưa thanh toán hợp đồng bán sản phẩm X trị giá 10 triệu đồng -> phần công nợ 10 triệu đồng sẽ hiển thị ở công nợ […]

Bảng công việc
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Bảng công việc : Là bảng thể hiện tổng quát tổng sốnhững giao dịch của nhân viên trong khoảng thời gian người dùng thiết lập. Bảng công việc: Tổng số công việc : Là tổng số công việc của nhân viên ở cả trạng thái đã hoàn thành và chưa hoàn thành tính từ ngày […]

Biểu đồ thanh toán công ty
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Biểu đồ thanh toán công ty: Là biểu đồ tính tổng giá trị các thanh toán của tất cả các nhân viên trong công ty trong từng ngày cụ thể. Giá trị của thanh toán trong từng ngày được cập nhật theo ngày thanh toán mà người dùng lựa chọn đặt trong trường “Ngày thanh […]

Biểu đồ thanh toán nhân viên
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Biểu đồ thanh toán nhân viên : Là biểu đồ được thể hiện ở màn hình trang chủ, tại biểu đồ này, người dùng có thể nhìn thấy được tổng số doanh thu hoăc thanh toán từ những hợp đồng có tính toán công nợ và những phiếu thanh toán của mỗi nhân viên, theo […]

Nhắc tiến độ thanh toán
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Tiến độ thanh toán: Số tiền khách hàng phải thanh toán chia nhỏ thành nhiều lần, khách hàng có thể thanh toán theo từng đợt. Tính năng Nhắc tiến độ thanh toán ở phần Công nợ của trang chủ  giúp người dùng biết được số tiền cần thanh toán theo từng ngày và các đợt […]

Hàng hóa cần nhập
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Hàng hóa cần nhập hiển thị tại màn hình home là những hàng hóa mà có số lượng hàng tồn trong kho đạt đến mức nhỏ hơn hoặc bằng số lượng cảnh báo tồn kho được thiết lập khi thêm mới hàng hóa. Chỉ cần nhấn vào nhãn “Hàng hóa cần nhập” là người dùng […]

Công việc chung
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Công việc chung là những giao dịch ( công việc ) được nhân viên khác chia sẻ, hoặc là những công việc của cấp dưới cần phải thực hiện. Những giao dịch ( công việc) đến lịch hẹn khi chưa được hoàn thành sẽ được hiển thị ở công việc chung. Nhắc giao dịch với nhà […]

Giao dịch với nhà cung cấp (Công việc )
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Giao dịch với nhà cung cấp là những giao dịch mà nhân viên đó được phải thực hiện, nhân viên đó giao cho nhân viên khác hoặc được nhân viên khác chia sẻ, hoặc những giao dịch của cấp dưới, những giao dịch đó đều được gắn với nhà cung cấp. Những giao dịch ( công […]

Việc cần làm
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Một ngày nhân viên có hàng chục, hàng trăm việc cần giải quyết. Tính năng nhắc việc cần làm trên trang chủ sẽ giúp nhân viên biết được những công việc đến lịch hẹn cần thực hiện. Việc cần làm là những giao dịch ( công việc ) mà nhân viên đó cần thực hiện. […]