Thay đổi màu cho giao diện  :

Thay đổi màu cho giao diện tùy thuộc  vào sở thích và khiếu thẩm mĩ  của từng khách hàng . Giúp khách hàng có thể tùy chỉnh để làm cho giao diện của phần mềm trở nên đẹp và khác biệt hơn .

Để tùy chỉnh màu của giao diện khách hàng có thể chọn màu mong muốn hiển thị như hình sau :


Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ . Xin cảm ơn !