Báo giá gồm các thông tin cho việc chào bán hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng trong các cơ hội bán như giá, số lượng và các điều khoản. Báo giá có thể được tạo cho một cơ hội, và được tự động lưu vào dữ liệu của khách hàng trong mục Báo giá.

1. Thêm báo giá:

Cách thực hiện:

B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Báo giá

B2: Chọn Thêm mới:

Thêm mới báo giá

  • Chọn khách hàng, chọn liên hệ có trên hệ thống
  • Nhập hàng hóa đã có sẵn trên hệ thống (1) hoặc thêm mới hàng hóa (2) hoặc nhập khẩu hàng hóa
  • Có thể chia sẻ báo giá bằng cách chọn người muốn chia sẻ ở phần chia sẻ

B3: Chọn Lưu để lưu báo giá và chọn Trở về để không lưu báo giá và trở về trang trước

 2. Sửa báo giá: 

Tính năng Sửa báo giá giúp người dùng sửa các thông tin về khách hàng, giá, số lượng hàng hóa trong báo giá

Cách thực hiện:

B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Báo giá

B2: Chọn báo giá cần sửa -> Chọn Sửa

Sửa báo giá

Sửa các thông tin báo giá

B3: Chọn Cập nhật để lưu thay đổi hoặc chọn trở về để không lưu thay đổi và trở về màn hình trước

3. Xóa báo giá: 

Báo giá gồm các thông tin về giá, số lượng, thông tin sản phẩm cho việc chào bán hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng. Người dùng có thể sửa hoặc xóa các báo giá

Cách thực hiện xóa báo giá:

Chọn Bán hàng -> Chọn Báo giá -> Chọn Báo giá cần xóa -> Chọn Sửa -> Chọn Xóa. Màn hình thông báo xuất hiện. Chọn Có để xóa báo giá

Xóa báo giá

  4. Sao chép báo giá:

Đối với những báo giá giống hoặc gần giống với những báo giá đã có trên phần mềm, tính năng sao chép báo giá cho phép người dùng tạo ra một báo giá mới giống báo giá đã có, giúp tiết kiệm thời gian và công sức

Người dùng có thể sửa, xóa, thêm thông tin khách hàng và thông tin hàng hóa ở báo giá sao chép

Cách thực hiện sao chép báo giá:

Chọn Bán hàng -> Chọn Báo giá -> Chọn báo giá cần sao chép -> Chọn Sao chép, chỉnh sửa các thông tin thay đổi -> Chọn Lưu

Sao chép báo giá

5. In báo giá: 

Sau khi thêm mới báo giá, người dùng muốn in báo giá đó ra để gửi cho khách hàng, người dùng sẽ sử dụng chức năng in báo giá trên phần mềm, có 2 lựa chọn in theo mẫu mà người dùng update lên module mẫu báo cáo của phần mềm hoặc in theo mẫu mà công ty Altalab CRMVIET đã thiết kế sẵn.

Cách thực hiện:

Báo giá -> Chi tiết báo giá -> Nhấn chọn in báo giá/In theo mẫu -> Chọn mẫu -> Chọn chi nhánh(nếu cần) -> Chọn định dạng muốn in pdf/word/excel.

Ngoài ra khách hàng có thể lựa chọn in trực tiếp trên màn hình danh sách báo giá bằng cách nhấn vào  hoặc  và thực hiện các bước tiếp theo như cách hướng dẫn ở trên.

Khi in báo giá theo mẫu, người dùng có thể sử dụng chức năng gửi email để gửi luôn mẫu báo giá đó cho khách hàng bằng cách nhấn vào nút  sau khi đã chọn mẫu báo giá.

Ghi chú:

In : Là in theo mẫu của công ty CRMVIET đã thiết kế.

In theo mẫu: In theo mẫu của người dùng đã tải lên danh mục “Mẫu báo cáo”.

 6. Lọc và tìm kiếm báo giá:

Báo giá gồm các thông tin về giá, số lượng, thông tin sản phẩm cho việc chào bán hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng. Giúp người dùng tiết kiệm thời gian, CRMVIET cho phép người dùng lọc và tìm kiếm báo giá qua một hoặc nhiều tiêu chí: báo giá, khách hàng, người tạo, từ ngày, tới ngày

Cách thực hiện lọc và tìm kiếm báo giá:

Người dùng điền một hoặc nhiều tiêu chí ở tiêu chí lọc báo giá -> Chọn Tìm kiếm

Lọc và tìm kiếm báo giá

 7. Tra cứu báo giá:

Tra cứu báo giá : Là chức năng giúp người dùng lọc ra các báo giá có cùng hàng hóa hoặc của cùng khách hàng. Người dùng có thể tra cứu theo một trong các tiêu chí sau : Mã sản phẩm, số báo giá, khách hàng ,hoặc khoảng thời gian tạo báo giá.

Cách thực hiện:

Báo giá -> Nhấn nút tra cứu -> Nhập tiêu chí tra cứu -> Nhấn nút “Tìm kiếm” -> Nhấn nút “Mặc định” để clean đi thông tin vừa nhập tìm kiếm -> Nhấn “Bỏ qua” để trở về màn hình danh sách báo giá.

Tra cứu báo giá

8. Tham số báo giá:

Tham số báo giá là nơi thiết lập các tham số của mã báo giá.

  • Tham số báo giá

Mở rộng  – Quản trị – Tham số báo giá – Cập nhật – Màn hình sửa tham số báo giá hiển thị, điền các trường – Nhấn cập nhật.

Lưu ý: Tham số báo giá chỉ cần thiết lập 1 lần duy nhất trước khi sử dụng phần mềm

Theo như hình minh họa: Serial báo giá: BG, số báo giá tiếp theo: 1, số chữ số báo giá: 5.

Khi thêm mới báo giá lần đầu tiên sau khi thiết lập, số báo giá sẽ tự sinh là: BG00001, thêm mới báo giá lần 2 số báo giá sẽ tự động tăng là: BG00002.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ