Ngoài các trường mặc định mà CRMVIET đang để cho người dùng lựa chọn để tạo form, người dùng có thể tạo thêm các trường loại khách hàng, hoặc chức vụ trên form.

Các bước thực hiện thêm mới các trường

  • Bước 1: Vào chức năng Maketing -> Chọn Web form.
  • Bước 2: Click vào button thêm mới.
  • Bước 3: Click cài button thêm trường.

  • Bước 4: Nhập và chọn đầy đủ thông tin vào giao diện thêm trường.
  • Bước 5: Click button thêm mới.

Trường vừa rồi sẽ được thêm vào danh sách.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.