Thêm mới Khách Hàng  : Cho phép người dùng có thể thêm một hoặc nhiều khách hàng vào trong hệ thống .

Có 2 cách để thêm mới Khách hàng :

Cách 1 : Sau khi thực hiện chọn ” Khách Hàng ” trên Menu . Người dùng tích chọn  nút ” Thêm mới ” . Hệ thống sẽ hiển thị popup ” Thêm mới khách hàng ” như hình dưới  :

Sau đó người dùng nhập đầy đủ các thông tin cần thiết vào các ô trên form , và ấn  nút  Lưu để lưu lại thông tin khách hàng vừa nhập.

Cách 2: Người dùng chọn ” Khách hàng ” trên menu sau đó kích vào  rồi chọn ” Thêm mới khách hàng “, hệ thống sẽ hiển thị màn hình ” Thêm mới thông tin khách hàng ” như hình sau :

Sau đó người dùng nhập đầy đủ các thông tin cần thiết vào các ô trên form , và ấn  nút  Lưu để lưu lại thông tin khách hàng vừa nhập.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !