Mỗi nhà cung cấp có thể có một hay nhiều liên hệ. Chức năng thêm mới liên hệ nhà cung cấp cho phép người dùng bổ sung thông tin người liên hệ vào cho nhà cung cấp trong hệ thống.

Cách thêm mới như sau:

  • Bước 1: Click vào dấu ba chấm -> Nhà cung cấp -> Liên hệ nhà cung cập

  • Bước 2: Click vào button thêm mới.

 

  • Bước 3: Tại giao diện thêm mới nhập các trường bắt buộc như Người liên hệ Và chọn nhà cung cấp.
  • Bước 4: Click button Lưu.

Sau khi lưu thông tin người liên hệ sẽ được thêm vào nhà cung cấp.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.