1. Thêm mới nhân viên

Thêm mới nhân viên là chức năng tạo tài khoản cho các nhân viên, giúp nhân viên đăng nhập được vào hệ thống

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Nhân viên

– Bước 2: Tại màn hình danh sách nhân viên > Thêm mới

– Bước 3: Hiển thị giao diện thêm mới cho người dùng. Nhập đầy đủ thông tin các trường bắt buộc như: tên đăng nhập, mật khẩu, tên người dùng, phòng ban, các trường khác có thể nhập hoặc không > Lưu

Thông tin nhân viên vừa rồi đã được lưu lại tại danh sách nhân viên.

Sau khi thêm mới nhân viên, admin cần phân quyền cho nhân viên để nhân viên có thể sử dụng các tính năng của phần mềm.

2. Sửa nhân viên

– Bước 1: Tại màn hình danh sách nhân viên > chọn biểu tượng Sửa tại nhân viên muốn thay đổi thông tin

– Bước 2: Tại giao diện sửa người dùng tiến hành nhập đầy đủ thông tin mong muốn > Cập nhật

3. Xóa nhân viên

Chức năng xóa chỉ cho phép người dùng xóa những nhân viên có chức vụ là chủ nhóm của phòng ban hoặc những nhân viên bình thường trong phòng ban hay công ty. Không thể xóa được nhân viên là chủ nhóm của công ty.

– Bước 1: Tại màn hình danh sách nhân viên > chọn biểu tượng Sửa tại nhân viên muốn xóa

– Bước 2: Tại màn hình chỉnh sửa Nhân viên > chọn Xóa

–  Bước 3: Trong Pop-up Xác nhận xóa, người dùng chọn Xóa để xóa nhân viên hoặc chọn Không để hủy thao tác

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.