Trong một dự án có nhiều giai đoan, mỗi giai đoạn có những công việc khác nhau. Để tạo công việc trong giai đoạn của dự án, người dùng thao tác như sau:

Thêm mới công việc

 • Bước 1: Vào chức năng quản trị -> Chọn dự án.

 

 • Bước 2 : Tại màn hình Dự án, nhấn vào tên dự án muốn tạo công việc
 • Bước 3: Tại màn hình chi tiết Dự án, người dùng nhấn chuột vào giai đoạn muốn tạo công việc, sau đó nhấn nút “Thêm” để thêm công việc

 

 • Bước 4: Tại cửa sổ Thêm mới công việc, người dùng điền các thông tin cần thiết và nhấn “Lưu”

 

Sửa công việc

Cách 1

 • Bước 1: Tại màn hình chi tiết Dự án nhấn chuột vào công việc muốn sửa, chọn Button Sửa xuất hiện phía dưới

 

 • Bước 2: Tại cửa sổ Sửa công việc , điền thông tin cần chỉnh sửa và nhấn Lưu

 

Cách 2

 • Bước 1: Tại màn hình chi tiết Dự án nhấn vào tên công việc muốn chỉnh sửa

 

 • Bước 2: Tại màn hình chi tiết công việc nhấn nút Sửa

 

 • Bước 3: Tại cửa sổ Sửa công việc điền thông tin công việc cần chỉnh sửa và nhấn Lưu

 

Xóa công việc

Cách 1

 • Bước 1: Tại màn hình chi tiết Dự án nhấn chuột vào công việc muốn xóa, chọn Button Xóa xuất hiện phía dưới

 

 • Bước 2: Tại cửa sổ xác nhận, chọn nút Xóa

 

Cách 2

 • Bước 1: Tại màn hình chi tiết Dự án nhấn vào tên công việc muốn xóa

 

 • Bước 2: Tại màn hình chi tiết công việc nhấn nút bánh răng và chọn Xóa

 

 • Bước 3 : Tại màn hình xác nhận , chọn một trong 2  lựa chọn và nhấn Xóa

+ Không xóa những công việc phụ : Những công việc phụ liên quan đến công việc chính mà người dùng muốn xóa sẽ vẫn được giữ lại 

+ Xóa tất cả công việc phụ:  Những công việc phụ liên quan đến công việc chính mà người dùng muốn xóa sẽ được  xóa cùng công việc chính 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.