Câu hỏi là module chứa những câu hỏi trong khảo sát. Một câu hỏi có thể nằm trong nhiều loại câu hỏi khác nhau. Module Câu hỏi có các chức năng cơ bản: thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm. Để thêm mới, sửa, xóa câu hỏi, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Câu hỏi

1. Thêm mới câu hỏi

Bước 2: Nhấn nút Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết

  • Chọn loại câu trả lời: có 3 loại câu trả lời là: SINGLE – câu hỏi có 1 đáp án đúng, MULTIPLE – câu hỏi có nhiều đáp án đúng, TEXT – câu hỏi trả lời tự luận
  • Chọn loại câu hỏi: Nhấn nút Chọn loại tại màn hình Thêm mới câu hỏi-> tích chọn loại câu hỏi mong muốn -> nhấn nút Chọn loại câu hỏi. Nếu chưa có loại câu hỏi, người dùng có thể tham khảo tại đây.

  • Thêm mới câu trả lời: Nhấn nút Thêm mới tại màn hình Thêm mới câu hỏi -> Nhập câu trả lời -> Nhấn nút Thêm mới

  • Điểm: người thực hiện khảo sát sẽ nhận được số điểm nhập tại đây nếu trả lời đúng câu hỏi

Bước 4: Nhấn nút Lưu

2. Sửa câu hỏi

  • Cách 1:

Bước 2: Nhấn Sửa tương ứng với câu hỏi muốn sửa

Bước 3: Nhập các thông tin muốn sửa đổi, rồi nhấn nút Cập nhật

  • Cách 2:

Bước 2: Nhấn Chi tiết tương ứng với câu hỏi muốn sửa

Bước 3: Nhấn nút Sửa

Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa, rồi nhấn nút Cập nhật (tương tự bước 3 cách 1)

3. Xóa câu hỏi

Bước 2: Nhấn chọn câu hỏi muốn xóa

Bước 3: Nhấn nút Xóa

Bước 4: Nhấn xác nhận Xóa nếu muốn xóa hoặc nhấn Không nếu không muốn xóa

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.