Cơ hội là yếu tố quan trọng nhất để tạo nên doanh thu cho doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp, tất cả các giao dịch đều phải trải qua một chu kỳ bán hàng hoàn chỉnh. Chính xác thì cơ hội chính là triển vọng sau khi có giao dịch với khách hàng. Một cơ hội cung cấp những thông tin sau:

– Đối tượng khách hàng

– Nguồn, kiểu, trạng thái cơ hội

– Xác suất thành công

– Doanh số kỳ vọng

– Thời gian tạo, Thời gian kỳ vọng

1. Thêm mới cơ hội

Đên thêm mới cơ hội, người dùng có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Cơ hội

Bước 2: Nhấn nút Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin của cơ hội. Trong đó: Tên cơ hội, Ngày kỳ vọng, Chủ sở hữu, Giai đoạn, Khách hàng là bắt buộc. Và các trường bắt buộc được đánh dấu (*) bên cạnh tên trường đó.

Bước 4: Nhấn nút Lưu

2. Sửa thông tin cơ hội

Để sửa thông tin cơ hội, người dùng có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhấn vào Số cơ hội của cơ hội muốn sửa thông tin

Bước 2: Nhấn nút Sửa

Bước 3: Nhập các thông tin mà người dùng muốn sửa

Bước 4: Nhấn nút Cập nhật

3. Xóa cơ hội

Để xóa thông tin cơ hội, người dùng có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhấn vào Số cơ hội của cơ hội muốn xóa thông tin (giống với khi sửa cơ hội)

Bước 2: Nhấn nút Sửa (giống với khi sửa cơ hội)

Bước 3: Nhấn nút Xóa

Bước 4: Khi hiển thị thông báo xác nhận xóa, người dùng nhấn Xóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.