Module Khách hàng giúp người dùng quản lý thông tin khách hàng và dễ dàng phân cấp khách hàng khác nhau phục vụ cho những chiến lược kinh doanh hướng đối tượng của doanh nghiệp.

1.Thêm mới khách hàng

Chức năng này cho phép người dùng thêm một hay nhiều khách hàng vào hệ thống

Có 02 cách thêm mới khách hàng:

1.1.Cách 1

Sau khi thực hiện “Khách Hàng” trên Menu. Người dùng sử dụng nút “Thêm mới”. Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ bật lên “Thêm khách hàng mới” như hình 1:

Hình 1

Màn nhập thông tin thêm mới khách hàng có rất nhiều trường thông tin khác nhau, người dùng có thể cá nhân hóa phần mềm phù hợp với đặc thù khách hàng doanh nghiệp thông qua thao tác ẩn hiện các trường tại Thiết lập hiển thị

Có 2 trường mặc định và bắt buộc quan trọng nhất của Khách hàng, đó là Mã khách hàngTên khách hàng. Trong đó, Mã khách hàng được tạo tự động. Khi thêm mới 1 khách hàng, điều kiện tối thiểu là người dùng cần nhập đủ 2 trường này. (Hình 2)

Hình 2

Ngoài ra, khi doanh nghiệp có thêm những yêu cầu bắt buộc về thông tin khách hàng, người dùng có thể thiết lập thêm các trường bắt buộc và kiểm tra trùng lặp dữ liệu tại Thiết lập trùng lặp dữ liệu

Trường Chủ sở hữu là nơi người quản lý lựa chọn nhân viên sẽ quản lý khách hàng được thêm mới đó. Mặc định khi thêm mới, chủ sở hữu là user tạo khách hàng đó. (Hình 3)

Hình 3

Khi khách hàng là doanh nghiệp, công ty thì trường liên hệ sẽ thể hiện thông tin những người dùng để liên lạc với doanh nghiệp đó. Chi tiết hóa thiết lập các chức vụ cho liên hệ thông qua Chức vụ

Điểm đáng chú ý là phần phân cấp khách hàng và nhóm khách hàng giúp người quản lý dễ dàng tạo ra các tệp khách hàng theo các tiêu chí khác nhau để có những chính sách chăm sóc khác nhau. Thiết lập tại Phân cấp khách hàng | Nhóm khách hàng (Hình 4)

Hình 4

Thêm vào đó, khi tạo mới khách hàng thì người dùng có thể cùng lúc đặt lịch chăm sóc khách hàng (Hình 5)

Hình 5

1.2.Cách 2

Người dùng chọn ”  Khách hàng  ” trên menu, sau đó kích hoạt và   chọn ” Thêm mới khách hàng  “, hệ thống sẽ hiển thị màn hình “Thêm  mới thông tin khách hàng ” dưới dạng hình ảnh sau:

Hình 6

Sau đó người dùng nhập đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết vào màn hình, và ấn nút Lưu để lưu thông tin  của khách hàng vừa nhập.

Ngoài các trường như cách 1, cách 2 cung cấp thêm các trường chọn khách hàng giới thiệu/nhà cung cấp giới thiệu và thêm hình ảnh khách hàng.

2.Sửa khách hàng

Chức năng này cho phép người dùng thay đổi, cập nhật các thông tin của khách hàng đã tồn tại trên hệ thống

2 cách để sửa khách hàng:

 

Hình 7

Hình 8

Sau khi thay đổi các thông tin cần thiết, người dùng chọn Cập nhật để lưu các dữ liệu thay đổi.

Hình 9

3. Xóa khách hàng

Chức năng này cho phép người dùng xóa một hoặc nhiều khách hàng.

3.1.Xóa 1 khách hàng

Người dùng kích chuột vào nút  tương ứng khách hàng cần xóa rồi chọn  ” Sửa khách hàng ”  thì sẽ hiển thị màn hình dưới đây :

Hình 10

Người dùng xác nhận xóa bằng cách ấn vào  để xóa khách hàng ra khỏi hệ thống

3.2.Xóa nhiều khách hàng

Người dùng kích chọn vào ô  tương ứng với khách hàng cần xóa sau đó chọn   rồi chọn ” Xóa khách hàng ”  như hình dưới :

Hình 11

Màn hình: ” Xóa toàn bộ khách hàng” hiển thị, chọn nút “Xóa” để xóa các khách hàng vừa chọn, chọn ” Không” để không xóa khách hàng và quay về màn hình danh sách.

Hình 12

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!