Nếu khách hàng muốn thêm liên hệ cho khách hàng hoặc muốn sửa, xóa liên hệ thì có thể vào module Liên hệ với khách hàng để thực hiện mong muốn đó.

1. Thêm mới liên hệ với khách hàng

Bước 1: Vào module Liên hệ với khách hàng

Bước 2: Nhấn nút Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết. Trong đó Chọn khách hàng và nhập Người liên hệ là bắt buộc nhập.

Bước 4: Nhấn nút Lưu

 

2. Sửa liên hệ với khách hàng

Bước 1: Vào module Liên hệ với khách hàng

Bước 2: Nhấn chọn liên hệ muốn sửa

Bước 3: Nhấn nút Sửa

Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa

Bước 5: Nhấn nút Cập nhật

 

3. Xóa liên hệ với khách hàng

Bước 1: Vào module Liên hệ với khách hàng

Bước 2: Nhấn chọn liên hệ muốn xóa

Bước 3: Nhấn nút Sửa

Bước 4: Nhấn nút Xóa

Bước 5: Nhấn chọn xác nhận

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.