Nếu người dùng muốn thêm liên hệ cho khách hàng hoặc muốn sửa, xóa liên hệ thì có thể vào module Liên hệ với khách hàng để thực hiện mong muốn đó.

1. Thêm mới liên hệ với khách hàng

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Liên hệ với khách hàng

– Bước 2: Chọn Thêm mới

– Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết. Trong đó Chọn khách hàng, nhập Người liên hệ là bắt buộc nhập. Ngoài ra, người dùng có thể tùy chọn Chức vụ liên hệ, giới tính, ngày sinh,… > Lưu

2. Sửa liên hệ với khách hàng

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Liên hệ với khách hàng

– Bước 2: Tại màn hình danh sách liên hệ với khách hàng > chọn vào chi tiết liên hệ muốn sửa

– Bước 3: Chọn Sửa

– Bước 4: Sau khi thay đổi các thông tin cần thiết > Cập nhật để lưu các dữ liệu thay đổi

3. Xóa liên hệ với khách hàng

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Liên hệ với khách hàng

– Bước 2: Tại màn hình danh sách liên hệ với khách hàng > chọn vào chi tiết liên hệ muốn xóa

– Bước 3: Chọn Sửa

– Bước 4: Chọn Xóa

– Bước 5: Trong Pop-up Xác nhận xóa, người dùng chọn Xóa để xóa liên hệ với khách hàng hoặc Không để hủy thao tác

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.