Phòng ban là nơi hiển thị chi tiết cơ cấu công ty, biết được hệ thống công ty có những phòng ban nào, nhân viên trực thuộc phòng ban nào của công ty. 

Người dùng có thể thêm mới phòng ban, sửa, xóa phòng ban.

1, Thêm mới phòng ban

Các bước thêm mới phòng ban như sau:

 • Bước 1: Click vào biểu tượng bánh răng -> Chọn chức năng phòng ban.

 • Bước 2: Click vào button thêm mới.

 • Bước 3: Tại giao diện thêm mới nhập đầy đủ thông tin tại các trường bắt buộc => Click vào button lưu.

2, Sửa phòng ban

Tính năng sửa phòng ban cho phép người dùng sửa lại thông tin trong phòng ban đã tạo.

Các bước sửa phòng ban như sau:

 • Bước 1: Click vào biểu tượng bánh răng -> Chọn chức năng phòng ban.

 • Bước 2: Click vào tên phòng ban muốn sửa -> Click vào button sửa.

 • Bước 3: Sửa lại thông tin theo ý muốn của người dùng =>  Click vào button cập nhật để lưu lại thông tin vừa thay đổi.

3, Xóa phòng ban

Khi một phòng ban không còn hoạt động hoặc không còn nhân viên trong phòng ban thì người dùng có thể xóa phòng ban.

Các bước thực hiện như sau:

 • Bước 1: Click vào biểu tượng bánh răng -> Chọn chức năng phòng ban.

 • Bước 2: Click vào tên phòng ban muốn xóa -> Click vào button sửa.

 • Bước 3 : Click vào button xóa.

 • Bước 4: Màn hình hiển thị xác nhận xóa phòng ban

=> Lưu ý: 

 • Khi xóa phòng ban trong công ty, người dùng cần chuyển nhân viên sang phòng ban khác.

 

 • Khi chuyển nhân viên sang phòng ban khác, người dùng chuyển nhân viên không là chủ nhóm trước.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.