Mục đích của tính năng thiết lập quy trình này giúp người dùng thiết lập ra quy trình làm việc phù hợp với nhu cầu sử dụng phần mềm, thiết lập những trường hiển thị trong các module sao cho hợp lí phục vụ cho quá trình làm việc của người dùng.

Hệ thống đã thiết lập sẵn một Quy trình tên là “Quy trình chính” đặt mặc định cho người dùng, nếu người dùng muốn thay đổi các tiêu chí của quy trình này có thể vào sửa Quy trình. Ngoài ra, người dùng có thể thêm mới quy trình

1. Thêm mới quy trình

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Quy trình

 

– Bước 2: Tại màn hình Thiết lập quy trình > Thêm mới

-Bước 3: Màn hình thiết lập hiển thị, người dùng đặt tên cho quy trình, tích chọn hoặc bỏ tích các tiêu chí theo mong muốn > Lưu

 • Quy trình mặc định: tích chọn Quy trình mặc định thì quy trình này sẽ là mặc định
 • Phương thức tính giá vốn hàng hóa: nếu người dùng chọn tính theo phiếu nhập thì giá vốn của hàng hóa sẽ được tính theo giá của hàng hóa đó trong phiếu nhập hàng hóa gần nhất, còn nếu chọn tính theo chu kì thì giá vốn của hàng hóa sẽ được tính theo giá trị trung bình của các giá trong phiếu nhập trong khoảng thời gian mà khách hàng chọn.
 • Giá vốn tính lãi lỗ của hợp đồng: có 2 phương thức tính lãi lỗ hợp đồng là tính theo giá vốn hàng hóa và tính theo giá nhập hàng hóa.
 • Lãi lỗ trong hợp đồng: tùy theo lựa chọn của người dùng có thuế/không thuế/hợp đồng mua vào mà lãi lỗ của hợp đồng sẽ được áp dụng công thức tương ứng.
 • Tính tiền kích thước: tích chọn khi có tính tiền kích thước hàng hóa trong hợp đồng
 • Cảnh báo hết hạn: nếu tích chọn thì những hợp đồng tính từ ngày hiện tại đến ngày kết thúc bằng số ngày nhắc hết hạn hợp đồng được thiết lập trong tham số hệ thống thì sẽ đẩy thông báo ra màn hình trang chủ.
 • Đặt lịch CSKH: nếu tích chọn tính năng này thì sau khi thêm mới hợp đồng sẽ tạo ra các giao dịch chăm sóc kh ách hàng theo lịch chăm sóc khách hàng mà người dùng đã thiết lập trong danh mục Lịch CSKH
 • Thanh toán nhanh: nếu tích chọn tính năng này thì khi người dùng tạo mới hợp đồn g xong sẽ tự động tạo luôn một phiếu thanh toán cho hợp đồng.
 • Có thanh toán: là thiết lập khi hợp đồng có thanh toán thì trạng thái của hợp đồng sẽ tự động chuyển sang trạng thái đó.
 • Thanh toán hết: là thiết lập khi hợp đồng thanh toán hết thì sẽ chuyển sang trạng thái đã thiết lập đó.
 • Chế độ Editor Email mặc định: có 2 chế độ là Thiết kế cho phép người dùng tự thiết kế theo mong muốn và Mã nguồn
 • Trạng thái khách hàng: tích chọn Trạng thái khách hàng khi muốn hiển thị các trạng thái khách hàng theo mong muốn. Nếu bỏ chọn, tại giao diện màn hình module Khách hàng sẽ hiển thị các trạng thái như: Tất cả, Mới, Tiếp cận, Quan tâm, Đã ký, Tạm ngưng
 • Thiết lập hiển thị các trường trong từng module: tích chọn các trường muốn hiển thị theo mong muốn của người dùng

2. Sửa quy trình

Tại màn hình Thiết lập quy trình > chọn biểu tượng Sửa

 • Tại đây, người dùng có thể ẩn hiện các trường trong hợp đồng bán ra, cơ hội, phiếu xuất, phiếu nhập,….

 

 • Người dùng bỏ tích tại trường muốn không hiển thị lên hệ thống

 

3. Xóa quy trình

– Bước 1: Tại màn hình Thiết lập quy trình > chọn biểu tượng Xóa

– Bước 2: Trong Pop-up Xác nhận xóa, người dùng chọn Xóa để xóa quy trình hoặc Trở về để hủy thao tác

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.