Thêm, sửa, xóa sản phẩm

Thêm sản phẩm

Module này có chức năng lưu trữ thông tin của hàng hóa và dịch vụ mà công ty đang kinh doanh.

Đăng nhập vào hệ thống Người dùng nhấn “Sản phẩm” trên thành công cụ -> Hiển thị ra danh sách Sản phẩm

 Để thêm mới sản phẩm người dùng thao tác như sau:
Bước 1: Người dùng click vào module sản phẩm

Hình 1

Bước 1: Màn hình hiển thị trang thêm mới sản phẩm. Người dùng điền thông tin hợp lên -> lưu để thêm mới sản phẩm. Hình 2

Hình 2

Sửa sản phẩm

Các bước sửa sản phẩm:
Bước 1: Tại màn hình danh sách sản phẩm, người dùng kích nút sửa. Hình 3

Hình 3

 

Bước 2: Màn hình hiển thị trang sửa -> người dùng sửa thông tin hợp lệ tại trang -> Lưu. Hình 4

Hình 4

Xóa sản phẩm

Các bước xóa sản phẩm:
Bước 1: Tại trang thêm mới sản phẩm, người dùng chọn  ô vuông tại sản phẩm muốn xóa -> Click ô  -> Xóa

Hình 5

Bước 2: Màn hình hiển thị thông tin xóa -> người dùng click xóa để xóa sản phẩm.

Hình 6