Cài đặt email cho tài khoản cá nhân có thể giúp  đồng bộ  các mail trong cùng tổ chức , giúp cho việc thuận tiện liên lạc  giữa các Users và dễ dàng quản lý các mail của các User cùng sử dụng hệ thống .

Để cài đặt  email cho tài khoản của user, khách hàng thực hiện các thao tác  sau:

Bước 1:Nhấn vào tên tài khoản đăng nhập – Cài đặt Email -Bấm Thêm mới-Màn hình hiển thị:

Bước 2. Người dùng điền các thông tin bắt buộc->Có thể tích chọn mặc định .Nếu tích chọn mặc định thì mail đó đó sẽ hiển mặc định.

Bấm “Thêm mới”để thêm->Bấm “Hủy” để quay lại. Sau khi thêm mới thành công màn hình sẽ hiển thị:

Chú ý: Để mail này có thể hoạt động được trên phần mềm CRMVIET, khách hàng cần phải mở bảo mật của email để mail có thể liên kết được với phần mềm.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !