Thiết Lập Email Cá Nhân :

Thiết lập email cho tài khoản cá nhân có thể giúp  đồng bộ  các mail trong cùng tổ chức , giúp cho việc thuận tiện liên lạc  giữa các Users và dễ dàng quản lý các mail của các User cùng sử dụng hệ thống .

  • Cách Thiết Lập Emai Cá Nhân :

Để thiết lập email cho tài khoản của user, khách hàng thực hiện các thao tác  sau:

  1. Nhấn vào tên tài khoản đăng nhập – Thiết lập Email -. Nhập Email/ Mât khẩu của email vào các ô tương ứng.

 Hình 1 : Thiết lâp Email

2. Người dùng ấn nút   để thiết lập tài khoản email hoặc  để hủy bỏ thiết lập email.

Chú ý: Để mail này có thể hoạt động được trên phần mềm CRMVIET, khách hàng cần phải mở bảo mật của email để mail có thể liên kết được với phần mềm.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !