Mailchimp là một dịch vụ hỗ trợ Email Marketing, nó có công dụng thu thập danh sách email (Email List), quản lý email list và gửi mail cho tất cả các email trong một email list cùng lúc. CRMVIET cho phép người dùng tạo các chiến dịch gửi email quảng cáo bằng mailchimp

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.