Thiết lập hiển thị sản phẩm là chức năng cho phép người dùng tích chọn để hiển thị những trường mà người dùng mong muốn được hiển thị trong module Sản phẩm. Để thiết lập hiển thị các trường trong sản phẩm, người dùng thực hiện các thao tác sau:

  • Bước 1: Trên thanh menu chính, người dùng nhấn module Sản phẩm, chọn Sản phẩm

  • Bước 2: Chọn Thiếp lập

  • Bước 3: Tại cửa sổ Thiết lập hiển thị hàng hóa, người dùng nhấn tích chọn tại trường muốn hiện hoặc bỏ tích tại  trường muốn ẩn, sau đó nhận Chọn để lưu kết quả thiết lập

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.