Thiết Lập Ngôn Ngữ :

Cho phép người dùng sử dụng phần mềm với 2 ngôn ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Việt

Người dùng có thể chọn  tiến g việt   hoặc tiếng anh    khi đăng nhập vào hệ thống:

Khi đăng nhập vào người dùng có thể thay đổi ngôn ngữ bên trong :

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ . Xin Cảm ơn !