Thiết lập phân quyền ticket nhằm mục đích giới hạn quyền hạn ticket của người dùng.

Cách thiết lập phân quyền ticket

Bước 1: Cài đặt (Bánh răng) > Nhóm quyền

Thiết lập quyền hạn ticket

Thiết lập quyền hạn ticket

Bước 2: Tìm tới nhóm quyền cần thiết lập quyền ticket > Click “Sửa”

Sửa nhóm quyền ticket

Sửa nhóm quyền ticket

Bước 3: Tại màn sửa nhóm quyền > Tìm kiếm đến nhóm quyền ticket

Tìm đến nhóm quyền ticket

Tìm đến nhóm quyền ticket

Bước 4: Bỏ tích quyền ticket trong nhóm quyền ticket mà người dùng mong muốn > Bấm “Cập nhật” để lưu thay đổi.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.