Thiết lập phân quyền ticket nhằm mục đích giới hạn quyền hạn ticket của người dùng.

Cách thiết lập phân quyền ticket

Bước 1: Cài đặt (Bánh răng) => Nhóm quyền

Thiết lập quyền hạn ticket

Thiết lập quyền hạn ticket

 

Bước 2: Tìm tới nhóm quyền cần thiết lập quyền ticket => Click “Sửa”

Sửa nhóm quyền ticket

Sửa nhóm quyền ticket

 

Bước 3: Tại màn sửa nhóm quyền => Tìm kiếm đến nhóm quyền ticket

Tìm đến nhóm quyền ticket

Tìm đến nhóm quyền ticket

 

Bước 4: Bỏ tích quyền ticket trong nhóm quyền ticket mà người dùng mong muốn => Bấm “Cập nhật” để lưu thay đổi.