Hiển thị thông tin các chi nhánh của công ty nhằm mục đích khi xuất báo cáo hay in báo giá, hợp đồng có hiển thị ra thông tin chi nhánh của công ty

Để thêm, sửa , xóa thông tin chi nhánh người dùng theo hướng dẫn: Thêm sửa xóa thông tin chi nhánh

Tìm kiếm chi nhánh tại đây

Đối với các công ty có nhiều chi nhánh, người dùng có thể tìm chi nhánh dễ dàng qua tên chi nhánh hoặc số điện thoại

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.