Hiển thị thông tin của công ty nhằm mục đích để lưu trữ thông tin và đồng thời khi xuất báo cáo hay in báo giá, hợp đồng có hiển thị ra thông tin của công ty.

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Thông tin công ty

– Bước 2: Hiển thị thông tin công ty của từng khách hàng

Lưu ý: Các thông tin này lấy từ hợp đồng của khách hàng ký kết với Crmviet. Để thay đổi được các thông tin này, cần liên hệ tới bộ phận support Crmviet để thay đổi

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.