Hiển thị thông tin của công ty nhằm mục đích khi xuất báo cáo hay in báo giá, hợp đồng có hiển thị ra thông tin của công ty

Chọn vào Cài đặt( Bánh răng)->Chọn Thông tin công ty

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.