Để tích hợp email vào phần mềm, người dùng cần thiết lập mật khẩu ứng dụng cho email

– Bước 1: Đăng nhập vào gmail > Tài khoản

– Bước 2: Vào bảo mật để bật xác minh 2 bước

– Bước 3: Mật khẩu ứng dụng > tạo mật khẩu ứng dụng

– Bước 4: Chọn ứng dụng Khác > Nhập tên thiết bị: Crmviet

– Bước 5: Copy mật khẩu ứng dụng đã tạo để paste vào ô mật khẩu bước 7

– Bước 6: Đăng nhập vào phần mềm > Admin > Cài đặt email

– Bước 7: Chọn Thêm mới > Nhập mật khẩu đã copy ở bước 5

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.