Người dùng có thể sắp xếp hàng hóa theo nhiều tiêu chí, giúp cho việc tìm kiếm, theo dõi hàng hóa thuận tiện, tiết kiệm thời gian

Có 2 cách sắp xếp hàng hóa:

Cách 1: Chọn sắp xếp hàng hóa theo tiêu chí ở cột tiêu chí sắp xếp -> Chọn Tìm kiếm:

Cách 2: Chọn  ở tiêu chí cần sắp xếp

Ví dụ: Chọn sắp xếp theo mã hàng hóa:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.