Người dùng có thể sắp xếp hàng hóa theo nhiều tiêu chí, giúp cho việc tìm kiếm, theo dõi hàng hóa thuận tiện, tiết kiệm thời gian

Có 2 cách sắp xếp hàng hóa:

Cách 1: Chọn sắp xếp hàng hóa theo tiêu chí ở cột tiêu chí sắp xếp -> Chọn Tìm kiếm:

Tiêu chí sắp xếp hàng hóa

Cách 2: Chọn  ở tiêu chí cần sắp xếp

Ví dụ: Chọn sắp xếp theo mã hàng hóa:

Tiêu chí sắp xếp khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.