Tìm kiếm báo giá

Tìm kiếm báo giá là chức năng cho phép người dùng tìm những báo giá theo các tiêu chí lọc. Để tìm kiếm báo giá, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Từ thanh menu Kinh doanh , người dùng nhấn chọn Báo giá

Bước 2: Tại màn hình danh mục Báo giá, tại phần tìm kiếm, người dùng chọn lọc dữ liệu theo thông tin các trường của báo giá (bao gồm tìm kiếm theo: Báo giá, Khách hàng, Người tạo, Thời gian tạo: Từ ngày – Đến ngày 

Nhập thông tin trường vào các ô tên tương ứng -> nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm. Nhấn Mặc định để đưa các trường tìm kiếm về trạng thái ban đầu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.