Câu hỏi là module chứa những câu hỏi trong khảo sát. Một câu hỏi có thể nằm trong nhiều loại câu hỏi khác nhau. Module Câu hỏi có các chức năng cơ bản: thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm. Để tìm kiếm câu hỏi, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Câu hỏi

Bước 2: Nhập các thông tin mong muốn và nhấn nút Tìm kiếm

Danh sách câu hỏi tương ứng với thông tin tìm kiếm vừa nhập sẽ được hiển thị tại danh sách phía bên phải màn hình. Sau khi tìm kiếm, người dùng nhấn Mặc định để trang quay lại trạng thái ban đầu.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.