Trong hệ thông luôn tồn tại rất nhiều giá nhập hàng hóa, chính vì vậy việc tìm ra giá nhập của một hàng hóa bất kì nào là vô cùng khó khăn. Chính vì vậy chức năng tìm kiếm sẽ giải quyết vấn đề này.

Các bước thực hiện tìm kiếm như sau:

  • Bước 1: Vào chức năng Sản phẩm -> Giá nhập hàng hóa
  • Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin cần tìm kiếm vào các trường cần tìm

  • Bước 3: Click vào button Tìm kiếm -> hiển thị đầy đủ thông tin tìm kiếm cho người dùng tại danh sách bên phải màn hình

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.