Chức năng tìm kiếm giao dịch NCC cho phép người dùng tìm kiếm giao dịch NCC theo các thông tin mà người dùng mong muốn. Để tìm kiếm giao dịch NCC, người dùng thực hiện các bước sau:

  • Bước 1:  Vào chức năng giao dịch nhà cung cấp :

  • Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm giao dịch với các thông tin : Tên giao dịch, Người phụ trách, loại giao dịch, nhà cung cấp, trạng thái, thời gian.
  • Bước 3: Sau khi nhập thông tin -> Click vào button tìm kiếm.

  • Bước 4: Hiện thị thông tin cần tìm kiếm cho người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.