Lịch sử SMS là nơi lưu trữ thông tin SMS từ trước tới nay. Để tìm kiếm một cách nhanh chóng các SMS theo thông tin mà người dùng mong muốn. Để tìm kiếm SMS trong lịch sử SMS, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Lịch sử SMS

Bước 2: Nhập các thông tin người dùng mong muốn

Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm

Danh sách SMS tương ứng với các thông tin mà người dùng nhập vào sẽ hiển thị tại bảng danh sách SMS phía bên phải màn hình: mã sms, nội dung tin nhắn, gửi bao nhiêu tin nhắn đi, bao nhiêu tin thành công….

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.