Chức năng Tìm kiếm cho phép người dùng tra cứu liên hệ theo thông tin người dùng nhập vào và hiển thị danh sách liên hệ theo mong muốn người dùng.

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Liên hệ với khách hàng

– Bước 2: Tại màn hình danh sách liên hệ với khách hàng > nhập các thông tin cần tìm kiếm

Danh sách liên hệ theo các tiêu chí tìm kiếm nhập vào được hiển thị tại danh sách phía bên phải màn hình.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.