• Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng chọn Quản trị -> Dự án

 

  • Bước 2:  Tại giao diện chính của module Dự án, người dùng nhập các thông tin tương ứng với các tiêu chí tìm kiếm phía bên trái màn hình. Tại đây, người dùng có thể lọc dự án theo các tiêu chí: Mã dự án, Tên dự án, Chủ dự án, Loại dự án, Địa chỉ dự án, Ngày tạo, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc => Sau đó nhấn Tìm kiếm

Khi tìm kiếm xong Click button Mặc Định -> Màn hình sẽ tự chuyển về trạng thái ban đầu của hệ thống.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.