Trong thực tế, do có quá nhiều phiếu nhập, người dùng không thể nhìn thấy hoặc tìm kiếm phiếu nhập mong muốn. Chức năng tìm kiếm phiếu nhập cho phép người dùng tìm kiếm phiếu nhập mong muốn theo các tiêu chí.

Bước 1: Vào module Phiếu nhập

Bước 2: Tại các ô tiêu chí tìm kiếm, người dùng nhập các thông tin tìm kiếm. Hệ thống cho phép tìm kiếm phiếu nhập theo các tiêu chí:

  • Số phiếu
  • Nguồn nhập
  • Nhà cung cấp
  • Số hợp đồng
  • Thời gian tạo phiếu
  • Trạng thái phiếu
  • Trạng thái duyệt

Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm

Danh sách phiếu nhập theo đúng các tiêu chí tìm kiếm hiển thị tại danh sách bên phải.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.