Trong hệ thống của một công ty hay doanh nghiệp có rất nhiều phiếu thu, tính năng tìm kiếm phiếu thu trong phần mềm giúp người dùng tìm được ra nhanh chóng phiếu thu theo ý muốn.

Để tìm được phiếu thu, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Kế toán -> chọn Phiếu thu

Bước 2: Tại giao diện tìm kiếm nhập các thông tin liên quan đến phiếu thu muốn tìm kiếm, người dùng có thể nhập theo các tiêu chí như sau: Số phiếu, Người nhận, Người tạo, Số quỹ, Trạng thái, Thời gian.

Bước 3: Sau khi nhập xong, click vào button Tìm kiếm

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.