Để tìm kiếm hàng hóa trong danh sách có quá nhiều hàng hóa, người dùng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trong module Hàng hóa. Để tìm kiếm hàng hóa, người dùng thực hiện các thao tác sau:

  • Bước 1: Trên thanh menu chính, người dùng nhấn module Sản phẩm, chọn Sản phẩm

 

  • Bước 2: Tại giao diện chính của module Sản phẩm, người dùng nhập các thông tin tương ứng với các tiêu chí tìm kiếm phía bên trái màn hình

Tại đây, người dùng có thể tìm kiếm hợp đồng theo các tiêu chí: Mã HH, Tên hàng hóa, Serial, Hãng sản xuất, xuất xứ, Hạn sử dụng, Loại hàng hóa

Sau đó nhấn Tìm kiếm

Khi tìm kiếm xong click button Mặc định -> màn hình sẽ tự chuyển về trạng thái ban đầu của hệ thống.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.