Tra cứu đơn hàng giúp người dùng có thể tìm kiếm hàng hóa trong đơn hàng.

Các bước tra cứu đơn hàng:

Bước 1: Vào chức năng Kinh doanh > Chọn Đơn hàng

Bước 2: Click vào button Tra cứu

Bước 3: Hiển thị giao diện tra cứu, người dùng nhập thông tin vào các mục bên dưới > click button Tìm kiếm > Bên dưới sẽ hiển thị đầy đủ danh sách hàng hóa cần tìm kiếm cho người dùng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.