Ý nghĩa: Tính năng tra cứu hàng tồn cho phép người dùng tìm kiếm những hàng hóa còn tồn lại trong kho là bao nhiêu,từ đó người dùng có thể biết được để làm báo giá, đơn hàng, hợp đồng cho hợp lý

Người dùng có thể tra cứu hàng tồn theo một hoặc nhiều tiêu chí: mã hàng hóa, tên hàng hóa, tên kho hàng, loại hàng hóa, theo số hàng còn dư hoặc số hàng không còn dư.

Các bước thực hiện tra cứu hàng tồn như sau:

  • Bước 1: Vào chức năng Sản Phầm -> Tra cứu hàng tồn kho.

  • Bước 2: Nhập các thông tin mà người dùng muốn tìm kiếm.
  • Bước 3 Click button tìm kiếm:

 

  • Bước 4: Hiển thị thông tin tìm kiếm.

Sau khi tìm kiếm Click vào button mặc định để màn hình quay trở lại giao diện ban đầu của hệ thống.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.