Tính năng tra cứu hàng tồn cho phép người dùng tìm kiếm những hàng hóa còn tồn lại trong kho là bao nhiêu,từ đó người dùng có thể biết được để làm báo giá, đơn hàng, hợp đồng cho hợp lý

Người dùng có thể tra cứu hàng tồn theo một hoặc nhiều tiêu chí: mã hàng hóa, tên hàng hóa, tên kho hàng, loại hàng hóa, theo số hàng còn dư hoặc số hàng không còn dư

Cách thực hiện:

Chọn Kho hàng -> Chọn Tra cứu hàng tồn -> Nhập thông tin hàng hóa cần tra cứu -> Chọn Tìm kiếm

Tra cứu hàng tồn

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.