Người dùng có thể tra cứu thông tin hàng hóa có trong hợp đồng mua vào do nhân viên là chủ sở hữu hợp đồng hoặc hợp đồng của cấp dưới hoặc hợp đồng được chia sẻ.

Các bước thực hiện tra cứu như sau:

  • Bước 1: Chọn chức năng nhà cung cấp -> Hợp đồng mua vào.

  • Bước 2: Điền các thông tin tra cứu, người dùng tra cứu theo các thông tin Mã HH, Tên HH, Số Hợp Đồng, Nhà Cung Cấp, Ngày bắt đầu , Tới ngày.
  • Bước 3: Sau khi nhập xong -> Click vào Tìm kiếm.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.