Người dùng có thể tra cứu thông tin hàng hóa có trong hợp đồng do nhân viên là chủ sở hữu hợp đồng hoặc hợp đồng của cấp dưới hoặc hợp đồng, hợp đồng được chia sẻ.

  • Tra cứu hợp đồng

Để tra cứu hợp đồng người dùng thao tác như sau: Bán hàng – Hợp đồng bán ra- Tra cứu – Điền tiêu chí – Tìm kiếm.

Người dùng tra cứu thông tin hàng hóa có trong hợp đồng theo các tiêu chí sau: Hàng hóa, số hợp đồng, khách hàng, người đại điện, từ ngày, đến ngày, loại hợp đồng

Điền 1 hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm, ấn enter hoặc nhấn tìm kiếm, hàng hóa thỏa mãn các tiêu chí sẽ được hiển thị.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.