Trong module Phiếu xuất, người dùng có thể tra cứu hàng hóa có trong phiếu xuất. Để tra cứu hàng hóa trong các phiếu xuất, người dùng có thể thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Phiếu  xuất

Bước 2: Nhấn nút Tra cứu

Bước 3: Nhập các thông tin mà người dùng mong muốn vào các ô tìm kiếm. Tại đây cho phép người dùng tìm kiếm hàng hóa theo các tiêu chí:

  • Hàng hóa
  • Số phiếu
  • Khách hàng
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Trạng thái phiếu
  • Người nhận hàng

Bước 4: Nhấn nút Tìm kiếm

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.