Trạng thái của hợp đồng giúp cho người dùng kiểm soát được tình trạng các hợp đồng. Trạng thái của hợp đồng do người dùng tự tạo.

  • Tạo trạng thái hợp đồng

Mở rộng  – Danh mục – Trạng thái hợp đồng

  • Thay đổi trạng thái của hợp đồng

Nhấn vào số hợp đồng – Next đến trạng thái phù hợp – Thay đổi trạng thái – Xác nhận

Hoặc  nhấn vào số hợp đồng – Sửa – Màn hình sửa hợp đồng hiển thị, sửa lại trạng thái hợp đồng – Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.