Trạng thái của hợp đồng giúp cho người dùng kiểm soát được tình trạng các hợp đồng. Trạng thái của hợp đồng do người dùng tự tạo.

Để thêm mới, sửa, xóa hợp đồng người dùng tham khảo bài viết sau : Thêm sửa xóa Hợp đồng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.