Định nghĩa các loại tỷ giá tiền tệ trong hệ thống

Thêm mới tỷ giá tiền tệ:

Bước 1: Chọn Cài đặt(Bánh răng)->Bấm vào Tỷ giá tiền tệ

Bước 2: Bấm vào Thêm mới ->Màn hình thêm mới hiển thị->Điền thông tin bắt buộc : Mã tiền tệ->Bấm Lưu

Tiền tệ vừa thêm mới sẽ được hiển thị ra danh sách tiền tệ

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.